فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه فروردین در سال ۱٣۹٣
مقالات سمپوزیوم بین‌المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار   (CSSE 2013) بر روی سایت انجمن بارگزاری گردید
بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران 12-14 اسفندماه 1393 دانشگاه فردوسی مشهد  
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران