فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه خرداد در سال ۱٣۹۴
برگزاری جلسه مجمع‌عمومي عادی انجمن کامپیوتر ایران در ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/04/10 در محل " تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده مهندسی کامپویتر، طبقه چهارم، سالن آمفی تئاتر"
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران