فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه فروردین در سال ۱۴٠٠
برگزاری جلسه مجمع ‌عمومي عادی انجمن کامپیوتر ایران در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ در محل "تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه چهارم، آمفي تئاتر (سالن خوارزمی)"   
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران