فا   |   En
ورود به سایت
۱٨ فروردین ۱۴٠٠
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن کامپیوتر ایران

برگزاری جلسه مجمع ‌عمومي عادی انجمن کامپیوتر ایران در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ در محل "تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه چهارم، آمفي تئاتر (سالن خوارزمی)" 

 

احتراماً بدینوسیله از کلیه اعضای اصلی انجمن دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع ‌عمومي عادی انجمن کامپیوتر ایران که در ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ در محل "تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه چهارم، آمفي تئاتر (سالن خوارزمی)" تشكيل مي‌گردد، حضور بهم رسانيد.

دستور جلسه مجمع عمومی:

۱. تلاوت آياتي از كلام ‌ا... مجيد

۲. گزارش رئیس انجمن

۳. گزارش بازرس انجمن

۴. تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی انجمن منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ 

۵. بررسی و تصویب برنامه‌های راهبردی آتی انجمن

۶. برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن (دوره چهاردهم)

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران