فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه اردیبهشت در سال ۱٣۹۴
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی با موضوع Quantifying the Detrimental Effect of Interdependency on Reliability of Cyber-Physical Systems را توسط سرکار خانم دکتر صحرا صدیق سروستانی در روز چهارشنبه مورخ 6 خرداد ماه 1394، ساعت: 16:30-15:30 در مکان: سالن خوارزمی، طبقه 4، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف   برگزار می‌نماید  شرکت برای عموم و علاقمندان آزاد می‌باشد
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی با موضوع Energy-Efficient Algorithms for Data Retrieval from Indexed Parallel Broadcast Channels را توسط جناب آقای پرفسور علی هورسون در روز چهارشنبه مورخ 6 خرداد ماه 1394، ساعت: 15:30-14:30 در مکان: سالن خوارزمی، طبقه 4، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف   برگزار می‌نماید  شرکت برای عموم و علاقمندان آزاد می‌باشد
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران