فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه تیر در سال ۱۴٠۱
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللیِ کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران   ۵ و ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف، تهران
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران