فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه اذر در سال ۱٣۹۱
صفحه ی ارسال مقالات به کنفرانس هجدهم ملی انجمن کامپیوتر راه اندازی شد. علاقه مندان به ارسال مقاله به کنفرانس از امروز 1391/09/18 تا 1391/10/06 مهلت دارند
ارسال مقالات به هجدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر از تاریخ 15 آذر ماه 1391 به مدت دو هفته برقرار است
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران