فا   |   En
ورود به سایت
برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی هر سمینار بر روی نام آن کلیک نمایید.

عنوان سمینار زمان برگزاری برگزارکنندگان
همکاری ویدیویی مقیاس‌پذیر
چهارشنبه مورخ 17 دی‌ماه 1393 ساعت 15:30-14:30
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری پروفسور فرزاد صفایی
از ساختار اتصالی شبکه به ظهور نرم‌های اجتماعی
چهارشنبه مورخ 28 مردادماه 1394 ساعت 16:00-15:00
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دکتر بابک حیدری
الگوریتم‌های کم مصرف برای بازیافت داده از کانال‌های پخش موازی اندیس‌گذاری شده
چهارشنبه مورخ 6 خردادماه 1394 ساعت 15:30-14:30
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری پروفسور علی هورسان
کمی‌سازی تاثیر مضر وابستگی بر روی قابلیت اطمینان سامانه‌های سایبری-فیزیکی
چهارشنبه مورخ 6 خردادماه 1394 ساعت 16:30-15:30
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دکتر سحر صدیق سروستانی
کشف خطاهای همروندی
دوشنبه مورخ 10 خردادماه 1395 ساعت 16:30-15:00
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دکتر مهدی اسلامی‌مهر
فناوری‌های نوین و هیاهو
روز یکشنبه مورخ 23 آبان‌ماه 1395، ساعت: 10:00
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری دکتر بهزاد ناجی
نشست "ضرورت‌ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسي رايانه"
روز شنبه مورخ 21 اسفندماه 95، ساعت: 14:00
انجمن کامپیوتر ایران با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران