فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه خرداد در سال ۱٣۹٧
عرض تسلیت انجمن کامپیوتر ایران به مناسبت درگذشت حجت ‌السلام دكتر احمد احمدي (عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها) به جامعه علمي، روحانيت و خانواده محترم‌ اين مرحوم
آرشیو اخبار





عضویت در انجمن کامپیوتر ایران