فا   |   En
ورود به سایت

تاریخ دریافت پروانه تأسیس انجمن: 28/1/1372

شماره ثبت انجمن: 8316

 تاریخ ثبت انجمن: 12/10/1373

 

 

چگونگی شكل‌گیری و تأسیس انجمن

در سال  ۱۳۷۲قدم‌های زیر برای تأسیس انجمن كامپیوتر ایران برداشته شد:

۱- در خرداد ماه 1372 طی جلساتی كه با حضور برخی از علاقه‌مندان در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیركبیر و دانشگاه صنعتی شریف تشكیل شد در مورد لزوم ایجاد انجمن به تفصیل بحث و با توجه به گسترش افزاینده فرهنگ و دانش و فناوری انفورماتیك و كاربرد كامپیوتر در جهان و در ایران، نتیجه‌گیری شد كه ایجاد انجمن مذكور در كشور كاملا ضروری است.

۲- در پایان جلسات مزبور كمیته‌ای با عنوان كمیته موقت پیگیری توسط حاضران انتخاب شد تا پیگیری و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند

۳- كمیته پیگیری موقت، دعوت نامه‌ای را در تیرماه ۱۳۷۲ به بیش از ۱۵۰  نفر از متخصصین این رشته در سراسر ایران برای شركت در گردهمایی به منظور بحث و بررسی و انتخاب هیئت مؤسس فرستاد. در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۷۲ این گردهمایی با شرکت حدود ۵۰ نفر از دعوت‌شدگان در سالن اجتماعات ساختمان شماره 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و در مورد اهداف انجمن و انتخاب نام انجمن و انتخاب هیئت مؤسس با رأی کتبی تصمیم‌گیری شد

  هیئت مؤسس پس از انتخاب در طی جلسات بعدی با مطالعه اساسنامه‌های انجمن‌های مختلف و محور قراردادن اساسنامه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اساسنامه انجمن را تدوین و به تصویب نهایی هیئت مؤسس رساند و در تیرماه ۱۳۷۳ اولین مجمع‌عمومی برگزار و هیئت مدیره انجمن انتخاب گردید

 

اعضای كمیته پیگیری موقت در سال 1372

نام و نام‌خانوادگی

محل خدمت

دكتر كامبیز بدیع

مركز تحقیقات مخابرات ایران

مهندس حسن تفضلی

دانشكده مهندسی برق و كامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

دكتر امیرحسین جهانگیر

دانشكده مهندسی كامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر حسین سیدرضی

گروه مهندسی برق -  دانشكده فنی، دانشگاه تهران

دکتر محمدتقی روحانی رانكوهی

گروه كامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

دكتر رضا صفابخش

دانشكده مهندسی كامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیركبیر

دكتر ناصر قاسم آقائی

گروه مهندسی كامپیوتر، دانشگاه اصفهان

دكتر رجبعلی قندهاری

دانشكده ریاضی و كامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیركبیر

دكتر سراج‌الدین كاتبی

گروه مهندسی و علوم كامپیوتر،  دانشكده مهندسی، دانشگاه شیراز

دكتر احمدرضا میرزائی

دانشكده مهندسی كامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

دكتر محمد قدسی

دانشكده مهندسی كامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

 

بنابر مـاده 1 اساسنامه، انجمن كامپیوتر ایران (آكا) (CSI: Computer Society of Iran) به منظور گسترش و پیشبرد علوم و تكنولوژی كامپیوتر، ارتقاء كمی و كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه‌ای در زمینه‌های مربوط تأسیس گردیده است.

انجمن کامپیوتر ایران انجمنی غیرانتفاعی است که به هیچ دسته، جمعیت یا سازمان دیگری اعم از اجتماعی، سیاسی یا اجرایی وابسته نیست و صرفاً در زمینه‌های علمی فعالیت می‌کند.

 

 

کمیته‌های اجرایی و گروه‌های علمی انجمن

(تعیین شده در سال 97)

 نام کمیته‌

 نام مسئولین کمیته‌

 کمیته بین‌الملل

آقای دکتر علی موقر رحیم‌آبادی

 كمیته دانشجویی

آقای دکتر سید حسین خواسته

كمیته گردهمایی‌های علمی

آقای دکتر جعفر حبیبی

کمیته ارتباطات و عضویت و انتشارات

آقای مهندس بسطامی

 کمیته آموزش و پژوهش

 آقای دکتر محمد امین فضلی و آقای دکتر رضا انتظاری ملکی

کمیته فنی و حرفه‌ای

آقای دکتر عیسی نجفی

کمیته گروه‌های مختلف تخصصی

آقای دکتر احمد فراهی