فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه بهمن در سال ۱٣۹۱
نتایج نهایی ارزیابی مقالات هجدهمین کنفرانس ملی کامپیوتر اعلام شد.
انجمن کامپیوتر ایران شش کارگاه آموزشی در حوزه ی علوم و مهندسی کامپیوتر را همزمان با هجدهمین کنفرانس ملی برگزار می کند
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران