فا   |   En
ورود به سایت
برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی هر کارگاه بر روی نام آن کلیک نمایید.

نام کارگاه تاریخ برگزاری برگزارکنندگان
کارگاه یک‌روزه سیستم‌های حافظه
٣٠ مهر ۱٣۹٣
از ساعت ۹ تا ۱٧
آزمايشگاه شبکه‌ها و معماری‌های پردازش سريع - دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف
کارگاه دو روزه "محاسبات ابری و کلان داده"
۲۵ اسفند ۱٣۹٣
از ساعت ٨ تا ۱۴
دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری انجمن کامپیوتر ایران

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران