فا   |   En
ورود به سایت
۲۴ فروردین ۱٣۹٣
فراخوان مقاله بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

12-14 اسفندماه 1393

دانشگاه فردوسی مشهد

 

فراخوان

 

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران