فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه دی در سال ۱٣۹۱
سخنران: دکتر محمد جمشیدی، استاد دانشگاه Texas,San Antonio
سخنران: دکتر بابک فلسفی، استاد دانشگاه Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
در پاسخ به درخواست های مکرر علاقه مندان به ارسال مقالات پژوهشی به هجدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، بنا به تصمیم کمیته اجرایی، مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه‌ی این کنفرانس تا چهارشنبه سیزدهم دی‌ماه ۱۳۹۱ تمدید گردید.  
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران