فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو اخبار ماه بهمن در سال ۱٣۹٠
نمایشگاه جنبی هفدهمین کنفرانش ملی انجمن کامپیوتر در مکان کنفرانس در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود
لیست کارگاه های برگزار شده و نحوه ی ثبت نام در کارگاه ها اعلام شد
زمان ارسال مقالات و همچنین پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی به هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران تا تاریخ شنبه ۸ بهمن تمدید شد  
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران