فا   |   En
ورود به سایت
۲٨ بهمن ۱٣۹۱
اعلام نتایج نهایی مقالات هجدهمین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران

نتایج نهایی ارزیابی مقالات هجدهمین کنفرانس ملی کامپیوتر اعلام شد.

نتایج نهایی ارزیابی مقالات هجدهمین کنفرانس ملی کامپیوتر اعلام شد. برای اطلاع از نتایج به صفحه ی مقالات پذیرفته شده مراجعه کنید.

همچنین قالب های نهایی و camera ready برای مقالات عادی و پوستری از صفحه ی فراخوان مقاله قابل دسترسی است. دقت شود که ثبت نام برای شرکت در کنفرانس برای افراد دارای مقاله تنها تا 5 اسفند مقدور است.

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران