فا   |   En
ورود به سایت
۱٦ بهمن ۱٣۹۱
معرفی کارگاه های آموزشی ارائه شده در کنفرانس هجدهم

انجمن کامپیوتر ایران شش کارگاه آموزشی در حوزه ی علوم و مهندسی کامپیوتر را همزمان با هجدهمین کنفرانس ملی برگزار می کند

برای اطلاع از کارگاه ها و نحوه ی ثبت نام به صفحه ی کارگاه های آموزشی کنفرانس مراجعه شود. علاقه مندان دقت کنند که تنها کارگاه هایی که به حد نصاب برسند در نهایت ارائه خواهند شد.

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران