فا   |   En
ورود به سایت
۲۱ بهمن ۱٣۹٦
برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن کامپیوتر ایران (نوبت دوم)

برگزاری جلسه مجمع‌ عمومي عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن کامپیوتر ایران در ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 1396/12/9 در محل " تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده مهندسی کامپویتر، طبقه چهارم، آمفی تئاتر (سالن خوارزمی)"

احتراماً بدینوسیله از کلیه اعضای اصلی انجمن دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع ‌عمومي عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت دوم) انجمن کامپیوتر ایران که در ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 1396/12/9 در محل "تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شريف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه چهارم، آمفي تئاتر (سالن خوارزمی)" تشكيل مي‌گردد، حضور بهم رسانيد.

دستور جلسه مجمع عمومی:

  1. تلاوت آياتي از كلام ‌ا... مجيد
  2. ارائه گزارش رئیس انجمن
  3. ارائه گزارش بازرس انجمن
  4. تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی انجمن منتهی به 1395/12/29
  5. برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن (دوره سیزدهم)
  6. سایر موارد

لازم به توضیح است جلسه نوبت اول، روز دوشنبه مورخ 1396/11/16 به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای اصلی احراز نگردیده و به جلسه نوبت دوم موکول شد.

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران