فا   |   En
ورود به سایت
۱٧ اسفند ۱٣۹۵
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری برگزار شد

اولین دوره کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، هفدهم اسفند ماه در برج میلاد آغاز شده و به مدت دو روز ادامه خواهد یافت.

با همکاری و تلاش انجمن کامپیوتر ایران، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند، اولین دوره کنفرانس «فناوری اطلاعات در مدیریت شهری» در روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفند در محل همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.

محققان و پژوهشگران پیش‌تر ۹۰ عنوان مقاله علمی به منظور داوری برای این کنفرانس ارسال کرده بودند که از این تعداد، ۴۰ عنوان مقاله توسط هیئت داوری پذیرفته شده و برای ارائه در کنفرانس حائز شرایط تشخیص داده شدند. در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اسفند و در محل برگزاری کنفرانس، پژوهشگران به ارائه مقالات پذیرفته‌شده خود خواهند پرداخت.

آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران