فا   |   En
ورود به سایت
۲۹ ابان ۱٣۹۱
دومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

دومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور (راهکارها و موانع اجرایی برنامه پنجم توسعه) در تاریخ دوشنبه 18 دی ماه سال جاری توسط شورای انجمن‌های علمی ایران در سالن همایش‌های رازی برگزار خواهد شد.

«دومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور (راهکارها و موانع اجرایی برنامه پنجم توسعه)» در تاریخ دوشنبه 18 دی ماه سال جاری توسط شورای انجمن های علمی ایران درسالن همایش های رازی برگزار خواهد شد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر از همایش مزبور به آدرس الکترونیکی www.cisa91.ir و جهت ارتباط با دبیرخانه همایش و ارسال مقالات مرتبط با موضوع محورهای همایش به پست الکترونیکی همایش تحت عنوان info@cisa91.ir مراجعه فرمایید. لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش 2  دی‌ماه سال جاری می‌باشد.

کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران