فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه بهمن در سال ۱۴٠۲
دهمین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی ۵ و ۶ اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۳ دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران