فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه اردیبهشت در سال ۱۴٠٠
یازدهمین دوره کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر و مهندسی دانش ۶ و ۷ آبان ماه ۱۴۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران