فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه دی در سال ۱٣۹۱
دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت 18 و 19 اردیبهشت ماه 1392 در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران  
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران