فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه فروردین در سال ۱٣۹٦
بزرگداشت "چهلمین سال تأسیس رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی" 18 اردیبشهت‌ماه 1396
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران