فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه اسفند در سال ۱۴٠۱
نهمین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۲ دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران