فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه ابان در سال ۱٣۹۱
دومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور (راهکارها و موانع اجرایی برنامه پنجم توسعه) در تاریخ دوشنبه 18 دی ماه سال جاری توسط شورای انجمن‌های علمی ایران در سالن همایش‌های رازی برگزار خواهد شد.
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران