فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه خرداد در سال ۱٣۹۱
اولين كنفرانس بازشناسي الگو و تحليل تصوير ايران دانشگاه بيرجند (دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر) 16 الي 18 اسفند ماه 1391  
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران