فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه اسفند در سال ۱٣۹٧
نهمین دوره کنفرانس مجازی بین‌المللی مهندسی دانش و کامپیوتر ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ دانشگاه فردوسی مشهد
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران