فا   |   En
ورود به سایت
آرشیو رخدادهای مرتبط ماه ابان در سال ۱۴٠۲
سیزدهمین كنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت با عنوان " چالش‌ها و راهکارهای تحول کشور براساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران