زمان بندی کارگاه ها

زمانبندی کارگاههای کنفرانس
زمانبندی کارگاهها و لینک برگزاریشماره کارگاه عنوان کارگاه مدرس ساعت برگزاری لینک برگزاری کارگاه
4 مبانی معماري و امنیت در شبکه هاي تلفن همراه از نسل دوم تا نسل پنجم دکتر علی سلیمانی

مهندس حمیدرضا بوالحسنى
14-18 لینک خصوصی
6 تشخیص اشیا با استفاده از یادگیری عمیق دکتر محمدرضا محمدي 14-18 لینک خصوصی
15 آشنایی با رویکردهای نوین در گزارشگری کسب و کار مبتنی بر زبان XBRL دکتر بابک درویش روحانی

دکتر کمال الدین یعقوبی رفیع
14-18 https://vc.sharif.edu/ch/cc2022-workshop-15
11 استفاده از محاسبات لبه با دسترسی چندگانه در 5G/IoT مهندس مهدي معظمی پیرو

دکتر امیرحسین جعفري
9-11 https://vc.sharif.edu/ch/cc2022-workshop-11
13 تحلیل هوشمند کاربران به کمک تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دکتر محمد خوانساري

مهندس لیلی ربیعی

مهندس فاطمه علیمرادي
9-11 لینک خصوصی
16 فناوری‌های رگولاتوری (Regtech) و فناوری‌های نظارتی (Suptech ) و نقش آن‌ها در بازار سرمایه دکتر بابک درویش روحانی

دکتر کمال الدین یعقوبی رفیع
9-11 https://vc.sharif.edu/ch/cc2022-workshop-16
12 متاورس و تاثیر آن بر بانکداری دکتر الهام فراهانی 9-13 لینک خصوصی


--> --> -->-->