ارسال مقاله

ارسال مقاله

نحوه‌ ارسال مقاله به «بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران»

ارسال مقاله:


- برای ارسال مقاله از طریق لینک اقدام فرمایید.

- برای اطلاع از محورهای علمی و موضوعات کنفرانس به صفحه درباره کنفرانس مراجعه فرمائید.

- الگوی نگارش مقالات فارسی:     Microsoft Word       PDF

- الگوی نگارش مقالات انگلیسی: Microsoft Word       PDF

- الگوی نگارش گزارشات و اخبار رصد فناوری اطلاعات: Microsoft Word       PDFراهنمای ارسال مقالات:


- مقاله‌ی ارسالی باید از یک پژوهش جدید استخراج شده باشد و مقاله یا بخشی از آن در حال داوری در مجموعه مقالات همایش‌ها یا مجلات دیگر نباشد.

- محور علمی "چالشها و رصد فناوری اطلاعات" علاوه بر پذیرش مقالات مشابه با سایر محورها، گزارشات و اخبار رصد فناوری اطلاعات را مطابق با قالب فوق می پذیرد. لذا نویسندگان محترم می توانند گزارشات و اخبار مربوطه را در قالب مشخص شده تهیه نموده و از طریق لینک ارسال مقالات ارسال نمایند. لازم به ذکر است که محور مربوطه حین ارسال مقاله باید محور هشتم (چالشها و رصد فناوری اطلاعات) انتخاب شود.

- مقالات باید براساس قالب استاندارد نگارش مقاله تنظیم شده باشند.

- مقالات فارسی تا شش صفحه (یا حداکثر تا هشت صفحه با پرداخت هزینه به ازاء هر صفحه اضافه) قابل قبول می باشند.

- مقالات انگلیسی تا پنج صفحه (یا حداکثر تا هفت صفحه با پرداخت هزینه به ازاء هر صفحه اضافه) قابل قبول می باشند.

- لازم است مقالات ارسالی منشور اخلاقی موجود در سایت کنفرانس را رعایت کنند.

- پس از آماده سازی مقالات بر طبق فرمت استاندارد کنفرانس، وارد سامانه ارسال مقالات شوید. توجه داشته باشید که اگر کلمه کاربری و رمز عبور ندارید، ابتدا، ثبت نام کنید. پس از ورود، روی بخش ارسال مقاله کلیک کرده، سپس طبق راهنمای آپلود مقاله‎ای که در آن بخش وجود دارد، عمل نمایید.

- پس از اعلام نتایج پذیرش مقالات، نویسندگان باید وجه ثبت نام را بر اساس جدول موجود واریز کرده و رسید واریز وجه را به ایمیل کنفرانس (csicc2022@sharif.edu) ارسال نمایند. حتما در عنوان ایمیل ارسالی شماره مقاله و مبلغ واریزی را ذکر نمائید.

- در صورت بروز هرگونه اشکال یا سوال با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل نمایید.