نمایشگاهپشتیبانی و فرصت‌های نمایشگاهی

به استحضار می رساند، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، بستری مناسب جهت تبادل دانش و تجربیات بین پژوهشگران دانشگاهی و فعالان صنعتی با هدف استحکام پیوند بین حوزه دانشگاه و صنعت فراهم آورده است. لذا، از فعالان حوزه های صنعتی صمیمانه دعوت می‌شود تا با حضور در این کنفرانس، دستاوردهای صنعتی خود را به نمایش گذاشته و از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی ارائه شده در این کنفرانس بین‌المللی، در جهت رفع چالشها و نیازمندی‌های صنعتی بهره‌مند گردند. در این راستا، طرح ها و سطوح همکاری با شرکت های حامی به شرح زیر می باشند: