فا   |   En
ورود به سایت

مقابله با حمله لاپوشانی در سیستم‌های شهرت با استفاده از نظریه‌ی‌‌ بازی‌ها

نویسنده: شبنم سراجی و مهران سلیمان فلاح

سیستم‌های شهرت به عنوان یک روش برای تشویق همکاری میان گره‌های شبکه‌های سیار موردی و سیستم‌های همتا به همتا مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روش، گره‌هایی که از شهرت مطلوبی برخوردار هستند، مورد اعتماد در نظر گرفته می‌‌‌‌‌‌شوند و در تراکنش‌های خود با گره‌های دیگر براساس شهرت خود خدمات دریافت می‌‌‌‌‌‌کنند. به دلیل وجود آسیب‌پذیری‌هایی در سیستم‌های شهرت، از جمله دسترس‌پذیری شناسه‌های ارزان و همچنین انتساب شهرت اولیه به گره‌های تازه ‌وارد، بروز برخی از حملات از جمله حمله لاپوشانی در آنها امکان‌پذیر می‌‌‌‌‌‌شود. در این مقاله بر روی حمله‌ی لاپوشانی تمرکز می‌کنیم و به منظور بهبود پژوهش‌های انجام شده، با استفاده از نظریه‌ی بازی به ارائه‌ی یک مدل بازی که تراکنش دو گره داخلی شبکه را نشان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، می‌پردازیم. برای این منظور، از مدل بازی‌های بیزین استفاده کرده و با در نظر گرفتن نوع خودخواه و عادی برای هر گره، بازی میان دو گره داخلی شبکه را گسترش می‌دهیم. در ادامه، یک تعادل نش بیزین کامل بازی را به‌دست می‌‌‌‌‌‌آوریم. تحلیل تعادل به‌دست ‌آمده نشان می‌دهد که با در نظرگرفتن هزینه‌ی شناسه‌ی مناسب، از حمله‌ی لاپوشانی جلوگیری می‌شود به‌طوری‌که گره‌های عادی نیز برای ورود به شبکه از انگیزه‌ی کافی برخوردار خواهند بود.

 فایل مقاله