فا   |   En
ورود به سایت

نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی کامپیوتر

کلیه دانشجویان، اساتید و علاقمندان گرامی جهت ارسال مقالات، لطفا راهنمای نگارش مقالات برای نشریه را به دقت مطالعه کرده و مقالات خود را به نشانی csi-jcse@ipm.ir ایمیل نمایند.

 برای اطلاعات بیشتر به سایت مجله مراجعه نمایید.

لیست شماره‌ها