فا   |   En
ورود به سایت

نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات The CSI Journal on Computing Science and Information Technology - CSIT


به صفحه نشريه علوم رايانش و فناوري اطلاعات خوش آمديد!

نشريه فارسي «علوم رايانش و فناوري اطلاعات»، نشريه انجمن کامپيوتر ايران است که از نشريه علمي پژوهشي علوم و مهندسي کامپيوتر جدا شده است. شماره‌هاي پيشين اين نشريه در سايت نشريه علوم و مهندسي کامپيوتر و همچنین سایت انجمن کامپیوتر ایران قابل دسترس هستند. نشريه علوم رايانش و فناوري اطلاعات به صورت دو شماره در سال، مقالات داوري‌شده خود را منتشر مي‌کند. رسالت نشریه انتشار موثر و پویای پژوهش‌های پژوهشگران و محققین حوزه "علوم و مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات" و انتقال تجربيات ناشي از نوآوری‌های پياده‌سازي سيستم‌هاي کاربردی در زمینه‌های علوم و مهندسی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی متخصصان در راستای گسترش مرزهای فناوری و برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی است.