فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌سازی شاهین و جنگل تصادفی برای تشخیص حملات فیشینگ

نویسنده (ها)
  • محسن رخشانی
  • سمیرا نوفرستی
مربوط به کنفرانس بیست و هفتمین کنفرانس بین الملی انجمن کامپیوتر ایران
چکیده یکی از رایج‌ترین حملات سایبری، حملات فیشینگ است. در این نوع حملات، مهاجمین با ارسال لینک‌های جعلی برای کاربران و ترغیب آنها به استفاده از وب‌سایت‌های جعلی، اطلاعات مهم و محرمانه آنها را سرقت می‌کنند. حملات فیشینگ زیان قابل توجه‌ای دارند و اعتماد کاربران را در خرید آنلاین و سرویس‌های تحت وب، مخدودش می‌کنند. یک روش کاربردی برای تشخیص حملات فیشینگ استفاده از یادگیری ماشین است. در این مقاله، یک روش ترکیبی برای کاهش خطای طبقه‌بندی صفحات به دو دسته جعلی و اصلی ارایه می‌شود. در روش پیشنهادی، ابتدا ویژگی‌های موثر در یادگیری با استفاده از الگوریتم شاهین انتخاب شده و بردار ویژگی حاصل توسط شبکه عصبی مصنوعی ارزیابی می‌شود. سپس طبقه‌بند جنگل تصادفی بر اساس بردار ویژگی انتخاب شده در مرحله قبل به طبقه‌بندی صفحات می‌پردازد. مزیت روش پیشنهادی استفاده از هوش‌گروهی نوین در ترکیب با روش‌های یادگیری ماشین در تشخیص فیشینگ است. نتایج ارزیابی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش‌های انتخاب ویژگی موجود مانند الگوریتم کفتار و روش مبتنی بر تحلیل مولفه اصلی دارای دقت بیشتری در تشخیص حملات فیشینگ است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله