فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

رائه یک الگوریتم مقاوم نشان‌نگاری تصاویر رنگی مبتنی بر روش رتبه‌بندی زاویه

نویسنده (ها)
  • یونس مقصودی
  • زهرا زارعی زاده
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در این مقاله یک الگوریتم مقاوم و جدید نشان نگاری (watermarking) در تصاویر رنگی بر مبنای تکنیک رتبه بندی زاویه (Angle Ordering) و با توجه به مدل فضای رنگ RGB ارائه گردیده است. در این روش برای بهبود مقاومت و وضوح نشان نگاری از آشکارسازی لبه رنگی و رتبه بندی بردارها براساس زاویه آنها در فضای سه بعدی رنگ استفاده گردیده است. در ادامه به منظور افزایش مقاومت در مقابل اعوجاجات هندسی و حملات پردازشی، نشان (watermark) در نقاط منتخبی از لبه های تصویر و با اصلاح مستقیم تنها یکی از کانالهای رنگ تعبیه می¬شود. نتایج آزمایش روی تصاویر استاندارد نشان می¬دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با مشهورترین روشهای ارائه شده از کیفیت ادراکی بالاتر و مقاومت بیشتر در برابر حملات رایج برخوردار است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله