فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تشخیص اتوماتیک ترکیبی یا اصطلاحی بودن افعال عبارتی انگلیسی توسط متن دو زبانه

نویسنده (ها)
  • بهار صالحی
  • برهان کظیمی‌پور
  • افسانه فضلی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در این مقاله برآنیم که سیستمی برای جداسازی خودکار افعال عبارتی انگلیسی اصطلاحی از ترکیبی طراحی و پیاده-سازی کنیم . به این منظور، ابتدا با کمک یک متن دوزبانه انگلیسی— فارسی، تعدادی خصیصه برای جداسازی تعریف می¬کنیم. به نوعی انسان¬ها نیز از این خصیصه¬ها برای تشخیص ترکیبی یا اصطلاحی بودن افعال عبارتی استفاده می¬کنند. به کمک تمام خصیصه¬ها دقت 72.6% را در تشخیص بدست آوردیم که پس از انتخاب خصیصه¬های برتر به 79.4% دقت رسیدیم.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله