فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

روش جدید بلادرنگ مبتنی بر تکنیک‌های بینایی ماشین برای تشخیص و ردگیری دست

نویسنده (ها)
  • افشین خوشرفتار
  • فریبرز محمودی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده ردگیری سریع ودقیق دست در بسیاری از کاربردها مانند بازشناسایی حرکات با معنی دست و واقعیت مجازی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. ساختار مفصل شکل دست، وجود پس صحنه های درهم وپیچیده و انطباق‏هایی که دست با سایر نواحی پوستی می‏تواند داشته باشد، از چالش‏های موجود در تشخیص و ردگیری دست می‏باشد. در این مقاله روشی جدید برای تشخیص وردگیری دست بر پایه اطلاعات رنگ پوست، شکل دست و حرکت آن ارائه شده است به طوری که بتوان از آن در کاربردهای بلادرنگ استفاده کرد. همچنین توصیفگر جدیدی برای مدل کردن شکل دست، پیشنهاد شده است که نسبت به انتقال و تغییر اندازه پایدار می‏باشد.آزمایشات انجام شده در این مقاله نشان‏دهنده برتری روش پیشنهادی در ردگیری دست و توصیفگر شکل نسبت به روش‏های مشابه می‏باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله