فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه یک روش نوین برای نویسه گردانی اسامی

نویسنده (ها)
  • نجمه موسوی‌نژاد
  • شهرام خدیوی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در این مقاله روشی جدید و مستقل از زبان برای نویسه¬گردانی اسامی ارائه خواهیم کرد. در روش پیشنهادی از یادگیری تمایزی برای آموزش مدل استفاده شده است. در مرحله¬ی یادگیری ویژگی¬های جدیدی تعریف کرده¬ایم که باعث بهبود نتایج شده است. هم¬ترازی میان حروف دو زبان نیز به صورت خودکار انجام گرفته است. درانجام آزمایشات به طور خاص بر روی زبان فارسی- انگلیسی تمرکز شده است. برای مقایسه¬ی روش¬ پیشنهادی از سیستم¬های نوین ترجمه¬ی ماشینی برای ترجمه در سطح حروف استفاده گردیده است. بهبود حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با سیستم پایه¬ی ترجمه ماشینی به طور نسبی حدود 22% می¬باشد. هم¬چنین با ارائه یک روش ابتکاری مبتنی بر محتوای صفحات وب، امکان انتخاب نویسه برتر از میان تعدادی نویسه¬ی محتمل، تولید شده توسط روش پیشنهادی میسر گردیده است که با این روش نتایج به طور نسبی 50% بهبود یافته¬اند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله