فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تبدیل متن محاوره‌ای فارسی به رسمی به کمک N_gramها

نویسنده (ها)
  • نادیه آرمین
  • مهرنوش شمس‌فرد
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده با افزایش متون محاوره¬، تبدیل متن محاوره¬ای به رسمی یکی از چالش¬های موجود در پردازش زبان است. در این مقاله به ارائه و آزمون، راهکاری برای تبدیل متون محاوره¬ای به متون رسمی با استفاده از ترکیب روشهای مبتنی بر قاعده و مدل¬سازی آماری می¬پردازیم. همچنین چگونگی ساخت پیکره، نحوه توکن¬بندی و نحوه یافتن ریشه کلمات، قوانین تبدیل کلمات محاوره¬ای به رسمی، الگوریتم پیشنهادی و نحوه بکارگیری N_gram بیان می¬شود.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله