فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

طراحی هوشمند معماری فرآیند سنسور آمیزی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌سازی چند معیاره

نویسنده (ها)
  • عبدالحسین علی‌پور
  • صدیقه بختیاری
  • مهدی فشارکی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده امروزه استفاده از سيستم¬هاي داده¬آميزي سنسوري به منظور انجام عمليات مانيتورينگ و پايش محيطي يكي از رايج ترين و متداول¬ترين روش¬ها مي¬باشد. از آنجا که فرآيند سنسور¬آميزي از مجموعه¬اي از گره¬هاي سنسوري، مراكز پردازشي و مديريتي برای انجام عملیات خود استفاده می¬نماید، لذا به منظور آن¬كه بتوان انتقال اطلاعات از سنسورها به مراكز پردازشي و اجراي عمليات داده¬آميزي در مراكز پردازش اطلاعات به سرعت انجام گيرد، مبحث معماري فرآيند داده¬آميزي از مباحث بسيار مهم اين حوزه مي¬باشد. از آن¬جا كه معماري¬هاي متعددي براي اجراي این فرآيند وجود دارد و هر يك از آن¬ها داراي جنبه¬هاي مثبت و منفي متعددي با توجه به نوع كاركرد مي¬باشد، لذا انتخاب معماري مناسب براي اين امر بايد به شكلي هوشمندانه و با توجه به پارامترها و معيارهاي خاص فرآيند سنسوري مذكور صورت پذيرد. از اين رو تصميم گيري در مورد انتخاب معماري مورد نظر به شرايط متعددي نظير نحوه عمليات داده¬آميزي، اولويت معيارهاي انتخاب معماري و شرايط اهداف بستگي دارد. براي اين منظور يك سيستم تصميم يار انتخاب معماري داده¬آميزي طراحي گرديده است تا با توجه به موارد فوق الذكر در هر شرايط، معماري داده¬آميزي مناسب انتخاب¬گردد. براي حل اين مسئله چند¬معياره از روش¬هاي تصميم-سازي چند¬معياره نظير AHP و PROMETHEE و نرم افزارهاي مربوط به آن نظير EXPERT CHOICE و DECISION LAB استفاده گرديده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله