فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تحلیل ویدیو اخبار به منظور آشکارسازی و تشخیص چهره گوینده خبر و آشکارسازی مرز بخش‌های خبری

نویسنده (ها)
  • محمد حسین سیگاری
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در این مقاله دو نوآوری علمی برای تحلیل ویدئوهای خبری ارائه شده است که عبارتند از: (1) آشکارسازی و تشخیص خودکار چهره گوینده خبر بدون اطلاعات اولیه و (2) آشکارسازی مرز بین کلیپ‌های خبری. در روش پیشنهادی برای آشکارسازی و تشخیص چهره گوینده خبر از این اصل استفاده شده است که چهره گوینده خبر تنها چهره‌ای است که در طول پخش یک ویدئو خبری بارها مشاهده می‌شود. بر همین اساس ابتدا تمام چهره‌های ویدئو اخبار آشکارسازی شده و چهره‌ای که بیشترین تکرار را داشته باشد، به عنوان چهره گوینده خبر تعیین می‌شود. پس از آشکارسازی چهره گوینده خبر، آشکارسازی مرز بین کلیپ‌های خبری انجام شده است. یکی از مهمترین مسائل در تحلیل ویدئو، قطعه‌بندی آنها به بلوک‌های زمانی کوچک‌تر برای پردازش‌های بعدی است. در اين مقاله آشکارسازی مرز بین کلیپ‌های خبری بر اساس یک موضوع بسیار رایج در تهیه و تولید ویدئو اخبار می‌باشد. در اکثر ویدئوهای خبری نحوه پخش خبر چنین است که در ابتدای هر خبر تصویر گوینده خبر قابل مشاهده است و پس از پخش تصویر او، گزارش ویدئویی از خبر پخش می‌شود. بنابراین می‌توان مرز بین خبرها را با آشکارسازی و تشخیص چهره گوینده انجام داد. روش پیشنهادی برای آشکارسازی و تشخیص چهره گوینده خبر و آشکارسازی مرز بین خبرها بر روی چهار ویدئو از پایگاه داده TRECVID 2006 مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بسیار خوبی حاصل شد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله