فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

Co-clustering حاشیه‏نویسی پایگاه‏داده تصاویر ماهواره‏ای با استفاده از تکنیک

نویسنده (ها)
  • مهران جوانی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده با افزایش گسترده تصاویر ‏ماهواره‏ای, نیاز به سیستمی برای مدیریت , بازیابی و حاشیه‏نویسی این حجم از تصاویر وجود دارد. در این مقاله برای حاشیه‏نویسی معنایی تصاویر از تکنیک خوشه‏بندی نیمه‏نظارت شده استفاده می‏شود. یکی از قسمت‏های اصلی الگوریتم خوشه‏بندی تعیین شباهت بین تصاویر است. برای تعیین دقیق شباهت بین تصاویر دو معیار شباهت جدید CM مبتنی بر وزن¬دهی و نرمال¬سازی ویژگی¬ها بطور همزمان و KMRBF مبتنی بر نگاشت غیر خطی الگوها به فضای بالاتر پیشنهاد می¬شود. بدلیل اینکه الگوریتم خوشه‏بندی روی ویژگی‏های استخراج شده فضاهای رنگ متفاوت و معیار شباهت متفاوت نتایج متفاوتی را تولید می‏کنند, ما با ترکیب این نتایج بصورت Co-clustering سعی در بالابردن دقت حاشیه‏نویسی داریم. آزمایشات روی 2400 تصویر ماهواره‏ای گرفته شده از سطح شهر تهران حاکی از کارایی بسیار مناسب سیستم پیشنهادی برای حاشیه‏نویسی تصاویر است و به دقت حاشیه‏نویسی 87.3% دست‏یافتیم.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله