فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

یادگیری فعال و کاربرد آن در برچسب‌زنی دستوری کلمات

نویسنده (ها)
  • محمد امین مهرعلیان
  • شهرام خدیوی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده یادگیری ماشین با رویکرد با ناظر امروزه پایهی بسیاری از فعالیت‌های مختلف در حوزه پردازش زبان طبیعی است. اگرچه این روش‌ها به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما در مقابل نیازمند فراهم شدن حجم زیادی از داده آموزشی توسط یک تفسیر کننده مانند انسان است، که گاها هزینه‌های بالایی را در بر خواهد داشت. علاوه بر این در بیشتر روش‌های یادگیری با ناظر ترتیب انتخاب نمونه‌های آموزشی بر اساس تصادف صورت می‌گیرد، در مقابل برای برطرف کردن مشکلات مذکور یادگیری فعال مطرح می‌شود که در آن به شکلی تکرار شونده نمونه‌هایی با بیشترین اثر مطلوب بر فرآیند آموزش انتخاب می‌شوند. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد در آموزش یک مدل برچسب‌زنی دنباله فارسی بر اساس پیکره متنی زبان فارسی تنها با استفاده از 9.36% از کل داده‌های آموزشی به دقت برچسب زنی تا 96.28% رسید و این در حالی است که دقت برچسب زنی با بکارگیری کل نمونه‌ها 96.45% می‌باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله