فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

استفاده‌ی مؤثر از الگوریتم‌های همکارگونه‌ی مبتنی بر حافظه در سیستم‌های توصیه‌گر

نویسنده (ها)
  • گیلدا مرادی داخل
  • مهرگان مهدوی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده سيستم¬هاي¬ توصيه¬گر روشي را براي ايجاد پيشنهادات شخصي¬سازي شده از روي اطلاعات موجود ارائه مي¬دهند که مي¬توانند نقش مهمي را در سيستم¬هايي نظير تجارت الکترونيک و شبکه¬هاي اجتماعي ايفا نمايند. يکي از الگوريتم¬هايي که براي ايجاد پيشنهاد در اين سيستم¬ها استفاده مي¬شود، الگوريتم فيلترينگ همکارگونه ¬ مي¬باشد. اين مقاله به بررسي گونه¬اي از اين الگوريتم¬ها به نام الگوريتم مبتني بر حافظه مي¬پردازد و کارآيي و کيفيت آن را در سيستم¬هاي توصيه¬گر مورد ارزيابي قرار مي¬دهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله