فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

طراحي يک سيستم مبدل حرف به صداي زبان فارسي با استفاده از ترکيب مدل قانون‌گرا و شبکه‌ي بيزين

نویسنده (ها)
  • زینب تهجدی
  • محمد مهدی همایون‌پور
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده با توجه به کاربرد گسترده‌ي سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار، طراحي‌، ساخت و بهبود عملکرد چنين سيستم‌هايي همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. مبدل حرف به صدا که وظيفه‌ي تبديل دنباله‌ي حروف کلمه‌ي ورودي به دنباله‌ي آوايي معادل کلمه را دارد، يکي از بخش‌هاي مهم سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار است. در اين مقاله مدلي دو لايه با ترکيب روش قانون‌گرا و شبکه‌ي بيزين براي تبديل حرف به صدا پيشنهاد شده است. در لايه‌ي اول با تعريف چند قانون بدون استثناء، دنباله‌ي واجي بخشي از حروف به دست مي‌آيد. سپس حروف زبان فارسي بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌هاي معادل آوايي آن‌ها به 5 دسته تقسيم شده و هر دسته با يک شبکه‌ي بيزين مدل مي‌شود. براي آموزش و ساخت مدل دادگاني شامل 146000 واژه‌ي زبان فارسي استفاده شده که پس از ترازبندي براي ساخت مدل استفاده مي‌شوند. ميزان کارآيي نهايي اين سيستم براي تبديل درست حروف به آواهاي متناظر، با استفاده از دو الگوريتم جستجوي k2 و TAN به ترتيب 4/83% و 6/91% است که براي زبان فارسي کارآيي بسيار خوبي مي‌باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله