فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ابزار بهينه‌سازی طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوريتم MOPSO

نویسنده (ها)
  • مریم ده‌باشیان
  • سید‌حمید ظهیری
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله يک ابزار بهينه¬سازي جديد در طراحي خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتني بر الگوريتم بهينه¬سازي چند هدفه گروه ذرات (MOPSO) ارائه مي¬شود. ابزار پيشنهادي در ابتدا با استفاده از يک نرم¬افزار شبيه¬ساز مدار مورد نظر را شبيه¬سازي مي¬کند، سپس نتايج شبيه¬سازي بوسيله الگوريتم MOPSO تحت بهينه¬سازي قرار مي¬گيرند و تا حصول نتيجه مطلوب اين روند ادامه مي¬يابد. براي بررسي توانايي ابزار پيشنهادي عملکرد آن مورد سنجش قرار مي¬گيرد و به عنوان نمونه از آن جهت بهينه-سازي طراحي خودکار يک تقويت کننده عملياتي تفاضلي سه طبقه با تکنولوژي CMOS افزايشي استفاده مي¬شود. نتايج بدست آمده نه¬تنها خواسته¬هاي مورد نظر در طراحي را برآورده مي¬سازد بلکه با ارائه دسته¬جواب¬هاي متنوع دست طراح را در انتخاب جواب مناسب از ميان جواب¬هاي قابل قبول نهايي باز خواهد گذاشت. از ديگر نقاط قوت ابزار پيشنهادي مي¬توان به¬کاهش زمان طراحي و ساختار ساده الگوريتم بهينه¬سازي اشاره کرد. برنامه¬هاي اصلي اين ابزار با نرم¬افزار Matlab پياده¬سازي شده و شبيه-سازي¬ مدارات توسط نرم¬افزار Hspice انجام مي¬شود. اين ابزار قابليت سايزبندي المان¬هاي هر نوع مدار آنالوگ را دارد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله