فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

MCBSO: الگوریتم بهینه‌سازی گروهی زنبورهای همکار

نویسنده (ها)
  • حنانه نجدعطایی
  • کوروش زیارتی
  • رضا اکبری
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده الگوریتم بهینه سازی توده زنبورهای همکار به نام “MCBSO” در این مقاله ارائه می گردد. “MCBSO” به صورت پیوندی از رفتارهای هوشمندانه زنبورهای عسل و مکانیسمی تکاملی که به آن ترکیب-گروهبندی مجدد می گوئیم، طراحی شده است. در “MCBSO” یک توده به گروههای همکار کوچک تر تقسیم می شود. درون گروهها دینامیک جمعی سریع و بین گروهها دینامیک جمعی کند وجود دارد. الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه ای از توابع عددی امتحان شده و با کارهای مشابه مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند الگوریتم پیشنهادی نه تنها دقت همگرایی خوبی دارد بلکه از سرعت همگرایی بالایی نیز برخوردار است و روشی مطمئن برای بهینه سازی توابع عددی ارائه می کند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله