فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

افزایش دقت در راهبرد ضرب مکرر برای محاسبه اعتماد انتشاری با استفاده از معیار شباهت و کلونی مورچه ها

نویسنده (ها)
  • عباس قائمی بافق
  • حسن شاکری
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده یکی از چالش¬ها در مديريت اعتماد محاسبه مقدار اعتماد بین دو موجودیت در شرایطی است که مبدا تجربه تعامل مستقیم با مقصد را ندارد. یک روش متداول برای تخمین میزان اعتماد در این شرایط، انتشار اعتماد است به این ترتیب که اعتماد بین دو گره برمبنای اطلاعات دریافتی از گره¬های واسطه ارزیابی می¬شود. یکی از متداول¬ترین روش¬ها برای این ارزیابی استفاده از راهبرد ضرب مکرر (IMS) است. در این مقاله راهکاری برای ارتقای دقت راهبرد ضرب مکرر ارائه می¬کنیم که ابتدا براساس میزان شباهت نظرات دو گره در ارزیابی اعتماد به دیگران، اعتماد توصیه بین دو گره را تخمین می¬زند. براساس مقادیر اعتماد توصیه و با استفاده از یک رابطه پیشنهادی جدید مقدار اعتماد انتشاری به صورت اولیه تخمین زده می¬شود. سپس برای رسیدن به دقت بیشتر از الگوریتم ACO استفاده می-شود و مورچه¬ها با حرکت بین گره¬ها بهترین مسیر از یک مبدا به هر مقصد یعنی مسیری را که دقیق¬ترین ارزیابی از اعتماد انتشاری را ارائه می¬کند، پیدا می¬کنند. نتایج حاصل از آزمایش و ارزیابی روش پیشنهادی برروی مجموعه¬داده معروف Advogato نشان می-دهد که دقت آن افزایش قابل ملاحظه¬ای نسبت به راهبرد ضرب مکرر پایه دارد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله